Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.10.2023

Vyšetření/konzultace nepojištěný pacient…………….............500 Kč

Předoperační vyšetření k nehrazeným výkonům, vč.EKG…...800 Kč
Odběry k předoperačnímu vyšetření … dle platného ceníku laboratoře

Odběr krve na žádanku vystavenou jiným lékařem…………..100 Kč

Test na okultní krvácení do stolice samoplátci do 50 let……...300 Kč

Pracovně lékařské prohlídky …………………………………600 Kč

Studenti brigády ……………………………………………...300 Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro zbrojní průkaz…............700 Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro řízení..............................600 Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro řízení /nad 65let/ ………300 Kč

Vystavení potravinářského průkazu ….....................................300 Kč

Potvrzení svářečského průkazu ………………………………600 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu na SŠ/ VŠ.............................ZDARMA

Výpis ze zdravotní dokumentace..............................................300 Kč

Vyplnění formuláře k pojistné události...........400-600 Kč dle rozsahu

Aplikace i.m. injekce indikované jiným lékařem..........50Kč,-

Aplikace vakcíny mimo úkony hrazené ze ZP.............150 Kč,-

FSME (očkování pro klíšťové encefalitidě) ………………...1000 Kč,-
očkovací látka 850,- + aplikace 150,-

Influvac/Vaxigrip tetra (očkování proti chřipce) …..…………500 Kč

Prevenar13 (očkování proti pneumokoku) ……………….…..1500 Kč

Adacel (očkování proti diftérii, pertussi, tetanu)..................1000 Kč

Vyplnění žádostí pro potřeby klienta ….........200-300 Kč dle rozsahu

Potvrzení na vlastní žádost klienta ….......................................100 Kč

Rouška/respirátor……………………………………………….40 Kč